BabyNext


Testi i kontrollit
të porsalindurit për të identifikuar
sëmundjet me fillim të herëshëm


Pritja e një fëmije është një periudhë e karakterizuar nga emocione por edhe shumë shqetësime. Për fat të mirë, shumë kontrolle gjatë shtatëzanisë, teste, investigime instrumentale, madje edhe ekzaminime gjenetike në fazën prenatale lejojnë monitorimin dhe mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve.Ekzaminimet gjenetike prenatale:

 • Nuk identifikojnë sëmundjet e ashtuquajtura “de novo”, të cilat shfaqen për herë të parë tek fëmija i porsalindur dhe nuk transmetohen nga prindërit.
 • Jo gjithmonë zgjerohen edhe me investigimin e sëmundjeve monogjene
 • Jo gjithmonë paraprihen nga kontrolli paraprak i prindërve (testet e kontrollit të bartësit)

Sistemi shëndetësor ndërkombëtar tashmë aplikon kontroll të të porsalindurit

 • 49 sëmundje metabolike
 • Investigim biokimik ku merret vetëm një mostër gjaku
 • Nga thembra e foshnjës në momentin e lindjes

BABYNEXT®Caring for life:
Vlera e shtuar e gjenetikës

Për disa vite, komuniteti shkencor ka shfaqur interes për përdorimin e teknikave të sekuencimit për kontrollin e të porsalindurve.

Mjet i ri për parandalimin dhe mbrojtjen e shëndetit të foshnjave të porsalindura


FUSHA KLINIKE


Hematologji

Endokrinologji

Gastroenterologji

Imunologji

Çrregullime metabolike

Nefrologji

Onkologji

Otolaringologji

Sëmundje Sindromike

DISA NGA KUSHTET/SËMUNDJET NGA TEST


 • Favizmi
 • Beta Talasemia
 • Anemia drepanocitare

 • Dishormonogjeneza familjare e tiroides
 • Hipotiriodizmi kongjenitale e tipit 1
 • Hiperplazia kongenitale e veshkave nga mungesa e 3-beta-hidroksisteroid dehidrogjenazës

 • Defekte kongenitale të sintezës së acideve biliare, tipi 1, 2, dhe 3

 • Imunodefiçencë e rëndë e kombinuar nga mungesa e ADA
 • Disgjeneza retikulare
 • Agamaglobulinemia e lidhur me X

 • Galaktosemia
 • Fenilketonuria
 • Tirosinemia

 • Sindroma Alport
 • Cistinuria A
 • Acidoza tubulare distale renale

 • Retinoblastoma
 • Predispozicion ndaj tumorit rabdoid tipi 1 dhe 2
 • Nefroblastoma ose tumori Wilm

 • Sindroma Pendred
 • Shurdhësi me zgjerim të labirintit vestibular
 • Fibroza Cistike

 • Neurofibromatoza tipi 1

Pse Babynext®

Sëmundjet e investiguara nga BabyNext karakterizohen:

 • Fillim i hershëm
 • Penetrancë e lartë
 • Mundësi për të marrë masa

Konkretisht, sondazhi në NGS i kryer me Babynext lejon: të investigohen sëmundje gjenetike të parandalueshme/të trajtueshme që nuk mund të identifikohen me metodologji tjetër

Për të identifikuar rastet me variante të lehta dhe për të përcaktuar raste të paqarta

Për të siguruar një diagnozë të shpejtë dhe të saktë tek foshnjat që nuk kane lindur parakohe apo nën peshë të lindjes

Reduktimi i mundshëm i rezultateve false pozitive dhe kohës (Tandem Mass Spectrometry – TMS mbi të cilën bazohet SNE kërkon testim konfirmues)


Benefitet e Babynext®

Për FËMIJËT:

Planifikim i kontrolleve klinike

Përcaktim i dietave të personalizuara
ose suplementeve dietike

Aplikim i protokolleve të trajtimit të shënjestruara


Për FAMILJEN:

Marrja e hershme dhe efektive e masave

Informacion mbi rrezikun riprodhues për shtatzënitë
e ardhshme ose për fëmijët e lindur tashmë

Informacion i dobishëm për vlerësimin e rrezikut
tek familjarët


Për SHOQËRINË:

Optimizoni kostot e kujdesit shëndetësor


KUJT I ADRESOHET KY TEST

Rekomandohet kryerja e testit sa më shpejt të jetë e mundur për diagnostikimin në kohë dhe menaxhimin e mundshëm të fëmijës. Rekomandohet për të gjithë fëmijët, nga lindja deri në 3 vjeç që nuk shfaqin simptoma të dukshme

Si kryhet testi


Si kryhet testi: Tampon thjeshtë bukal i ekzekutueshëm
edhe vetë


Tampon Bukal

Formulari i informacionit dhe konsenti informues

Udhëzime për mbledhjen, ruajtjen dhe dërgimin e mostrës

Pranimi nga korrieri

Kontenitori


Koha e raportimit:
45 ditë pune.


PËRFSHINË KËSHILLIM GJENETIK PARA DHE PAS TESTIT
StemGen Partners - Besoji Shpresat Tuaja Shkences! Laborator per Qelizat Staminale - Teste Gjenetike ne Shtatezani - Terapi Mjekёsore tё Avancuara

Besoji Shpresat Tuaja Shkences!
StemGen Partners - Besoji Shpresat Tuaja Shkences! Laborator per Qelizat Staminale - Teste Gjenetike ne Shtatezani - Terapi Mjekёsore tё Avancuara

Besoji Shpresat Tuaja Shkences!
KONTAKT


Adresa

Rr.Shyqyri Berzolli, Residenca Intercosat
Shkalla A,Ap.13A, 1001,Tirana, Albania
FACEBOOK
INSTAGRAM