Onkologjia

Nga ekzaminimi në diagnose

OncoNext
Është markë dedikuar onkogjenetikës nga Genoma Eurofins
Group dhe përfshin tre linja testimi


Onkologjia


Onkologjia: Nga ekzaminimi në diagnose

OncoNext – Është markë dedikuar onkogjenetikës nga Genoma Eurofins Group dhe përfshin tre linja testimi:
  • Predispozicion i trashëguar ndaj kancerit
  • Monitorimi i terapisë së kancerit
  • Profilizimi i tumorit

OncoNext…si zhvillohen tumoret?
Gjendje normale: Bilanci midis rritjes së qelizave dhe apoptozës. Qelizat që dëmtohen ose nuk nevojiten më vdesin dhe qelizat e reja krijohen për të zëvendësuar ato më të vjetrat ose për të kryer funksione të reja. Nëse ekuilibri i rritjes dhe vdekjes së qelizave është i shqetësuar, mund të formohet një tumor.
Rritje jonormale e indeve të trupit
Rritja e qelizave ApoptozaOncoNext RISK


Onconext RISK…predispozicion tumoral
Testimi gjenetik ndihmon në vlerësimin e mundësisë së zhvillimit të kancerit gjatë gjithë jetës.

Onconext Risk mund të ndihmoj:

● Për të parashikuar rrezikun e një sëmundjeje të caktuar

● Për të gjetur nëse dikush ka mutacione gjenesh që mund
të kalojnë një rrezik në rritje të kancerit tek fëmijët

● Të japë informacion për të udhëhequr planet e kujdesit
shëndetësor


OncoNext Likuid


Është një test diagnostik i cili zbulon praninë e mutacioneve somatike duke analizuar ADN-në qarkulluese të tumorit (ctDNA) në gjakun periferik.

Biopsia e ngurtë vs Biopsia likuide

Biopsia e ngurtë – Ofron informacion citologjik dhe histologjik thelbësor për diagnozën Invazive, e rrezikshme, e dhimbshme; Përfaqësues vetëm i pikës së kampionimit; I kufizuar në tumor primar.

Biopsia likuide – Ofron profilizimin gjenetik të tumorit të dobishëm për terapinë e synuar dhe për monitorimin e progresionit të tumorit; Jo invazive, e lehtë, e përsëritshme.

StemGen Partners - Besoji Shpresat Tuaja Shkences! Laborator per Qelizat Staminale - Teste Gjenetike ne Shtatezani - Terapi Mjekёsore tё Avancuara

Besoji Shpresat Tuaja Shkences!
StemGen Partners - Besoji Shpresat Tuaja Shkences! Laborator per Qelizat Staminale - Teste Gjenetike ne Shtatezani - Terapi Mjekёsore tё Avancuara

Besoji Shpresat Tuaja Shkences!
KONTAKT


Adresa

Rr.Shyqyri Berzolli, Residenca Intercosat
Shkalla A,Ap.13A, 1001,Tirana, Albania
FACEBOOK
INSTAGRAM